طبق روایات شیعه، دعای حضرت نه تنها در مورد باران باریدن مستجاب می‌گردید؛ بلکه اگر حضرت برای پیروزی و نصرت خویش نیز دعا می‌کردند، قطعا مستجاب می‎شد؛ اما:

 1 - حضرت می‌خواست در کربلا برای همه مسلمانان، تسلیم در برابر حق را به نمایش گذارد و درس عملی تسلیم را تا ابد به مردم بیاموزد.
 2 – بنای حضرت بر این بود که در ماجرای عاشورا اسباب غیر عادی را به کار نگرفته تا این خود نیز درس دیگری برای مسلمانان شود تا وظیفه آنانی را که قادر به استفاده از اسباب غیر عادی نیستند، در برابر ظلم و ستم مشخص کند.
 3 -  طبق روایات، حضرت در ماجرای عاشورا، در خواست فرشتگان و جنیان را برای یاری رد نموده و تمام آن ها را به مشیت الهی واگذار کردند. این خود سبب نهایت مظلومیت برای حضرت شده و به جهت مظلومیت ایشان خبر شهادت آن حضرت در آن زمان که وسائل اخباری محدود بود، به سرعت پخش گردید.