در این کارزار، کار زار می‌شود. بی تو
حق می‌دهی هفته‌ای یک‌بار سخت است؟
اصلا باید هرروزِ هفته را شب جمعه کرد تا بلکه این دل ما آرام بگیرد از یاد تو
دست‌هایم روی سینه‌ام، روبه روی حرم تو... این فاصله‌ها دنیایی است والّا من دلم شبِ جمعه‌ها پیش توست...
سلام آقای بی کفن