خروج امام حسین (ع) از مدینه به سوى مکه

 

در این روز در سال 60 ه‍ ق امام حسین (ع) از مدینه منوره متوجه مکه شدند.[1] بنابر قولى شب 29 رجب آن حضرت از مدینه خارج شدند.[2] در این سفر همراه ایشان عقیله بنی‌هاشم زینب کبرى، برادرشان حضرت ابوالفضل العباس (ع)، ام کلثوم (س)، على اکبر (ع) و دیگر اهل بیت (ع) بودند. خواهران حضرت سید الشهدا (س)، با عقیله بنی‌هاشم و ام کلثوم (ع) 13 نفر بودند.

بانوان دیگر از منسوبین حضرت، علیا مخدره ام کلثوم صغرى دختر زینب کبرى (س) که با شوهرش به کربلا آمد و دیگرى خواهر امیرالمؤمنین (ع) جمانه دختر ابوطالب (ع). همچنین 9 کنیز با حضرت از مدینه خارج شدند و 10 نفر غلام با حضرت بودند. چند نفر از همسران امام مجتبى (ع) و 16 نفر از اولاد دختر و پسر امام مجتبى (ع) و خانواده مسلم بن عقیل (ع) و دیگر اصحاب و بستگان حضرت نیز همراه بودند.
لوازم و سوارى هایى که همراه داشتند عبارت بود از 250 اسب، 250 ناقه. از این تعداد، 70 ناقه براى حمله خیمه‌ها، 40 ناقه براى حمل دیگ و ظروف و ادوات ارزاق، 30 ناقه براى حمل مشک‌های آب، 12 ناقه براى جامه‌ها و دراهم و دنانیر، 50 ناقه براى حمل 50 هودج تعبیه شده براى حمل مخدرات و علویات و اطفال و ذرارى و خدمتگزاران و کنیزان و بقیه شتران براى حمل وسایل مختلف که مورد لزوم بود.[3]